Vladimir Kranjčević član prosudbenog povjerenstva Musica Nota

mo Vladimir Kranjčević

Dirigent Vladimir Kranjčević rođen je 1936. godine u Zagrebu. Diplomirao je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu Ladislava Šabana. Dirigiranje je studirao kod Slavka Zlatića (Zagreb) i Igora Markeviča (Monte Carlo), a magistrirao je godine 1980. kod Vojislava Ilića.
Bio je šef-dirigent: Komornog orkestra Vatroslav Lisinski (1972. – 1976.), Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić (1974. – 1987.), Mješovitog zbora Hrvatske radiotelevizije (1976.- 1982.), Zagrebačkih madrigalista (1980.- 1985.), Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije (1983.-1988.), u Muzičkoj produkciji RTB (1988.-1991.), Komorne opere bb Zagreb (2006. -).
Obavljao je dužnosti: direktora Muzičke škole Vatroslav Lisinski u Zagrebu (1970. – 1977.),
ravnatelja Opere Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu (1994. – 2002.), umjetničkog rukovoditelja (jedan je od utemeljitelja 1971.), a od 1994. do 2006. i ravnatelja Varaždinskih baroknih večeri.
Njegov opsežni društveni angažman obuhvaćao je niz funkcija. Bio je tajnik Udruženja muzičkih pedagoga Hrvatske, tajnik Udruženja muzičkih umjetnika Hrvatske (1969. – 1972.), predsjednik Udruženja muzičkih pedagoga Hrvatske (1970. – 1979.), predsjednik Saveza muzičkih pedagoga Jugoslavije (1970 – 1979.), predsjednik Zajednice muzičkih i plesnih škola Hrvatske (1972. – 1976.), predsjednik Oratorijskog društva sv. Marka – Cantores Sancti Marci (1999. – 2013).
Član je više ocjenjivačkih sudova hrvatskih i međunarodnih zborskih natjecanja u zemlji i inozemstvu.
Počasni je član Hrvatskoga društva glazbenih umjetnika i Hrvatskoga društva glazbenih i plesnih pedagoga.
Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu predavao je neprekidno od godine 1978. do 2007.; od 1995. u zvanju redovnog profesora, a od 2000. redovnog profesora u trajnom zvanju. 2014. imenovan je professorom emeritusom Sveučilišta u Zagrebu.
Kao pijanist i dirigent, samostalno i s ansamblima, gostovao je u Austriji, Bosni i Hercegovini, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Kini, Kubi, Makedoniji, Njemačkoj, Sloveniji, Sjevernoj Koreji, bivšem Sovjetskom Savezu, Srbiji, Švicarskoj, Španjolskoj, Velikoj Britaniji.
Usto bilježi nastupe uz Zagrebačku filharmoniju, Hrvatski komorni orkestar, u operi Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu, Splitu i Osijeku, uz Komorni orkestar Berlinske filharmonije, Slovensku filharmoniju, Simfonijski orkestar i Zbor HRT, Dubrovački simfonijski orkestar, Orkestar Opere Monte Carlo, Beogradsku filharmoniju, Makedonsku filharmoniju, Simfonijski orkestar i Zbor RT Srbije, Cameratu Serbicu, Capellu Savariu (Mađarska), Simfonijski orketar Radio-televizije Crne Gore…
Od 1995. redoviti je gost dirigent Slovenskog komornog zbora s kojim je ostvario niz koncerata u Sloveniji i Hrvatskoj i snimio 10 kompaktnih ploča antologijskih djela hrvatske zborske glazbe.
Kao dirigent snimio je oko 5 tisuća minuta trajnih snimaka za radio i televiziju, dvadesetak gramofonskih ploča i 20 CD-ova, uglavnom hrvatske glazbe, kao i djela iz svjetske glazbene literature. Dirigirao je mnoge praizvedbe skladatelja (S. Atanacković, P. Bergamo, B. Bjelinski, D. Bobić, S. Božić, Ž. Brkanović, D. Detoni, J. Gotovac, S. Horvat, A. Igrec, S. Jaćimović, I. Josipović, D. Kempf, A. Klobučar, B. Kunc, A. Marković, R. Matz, B. Papandopulo, F. Parać, B. Popović, T. Prošev, R. Radica, U. Rojko, M. Ruždjak, V. Ruždjak, S. Šulek, B. Ulrich, L. Županović…) te mnogobrojna djela iz hrvatske glazbene baštine i svjetske oratorijske i operne glazbe.
Bio je mentor 101 diplomantu Muzičke akademije u Zagrebu.
Dobitnik nagrada: Milka Trnina, Josip Štolcer Slavenski, Nagrade grada Varaždina (1983., 1986., 1995.), nagrade Ivan Lukačić i Jurica Murai, godišnje nagrade Vladimir Nazor (1996.), Nagrade Vatroslav Lisinski Hrvatskog društva skladatelja (2001.), Nagrade Zlatno zvono Hrvatskog društva glazbenih umjetnika (2001.), Vjesnikove nagrade Kantor (2006.), Nagrade za životno djelo Hrvatskoga društva glazbenih i plesnih pedagoga (2008.), Diskografske nagrade Porin za najbolju izvedbu vokalno-instrumentalnog djela (1996. i 2003.), Nagrade Grada Zagreba (2012.), Nagrade za životno djelo Glazbenih svečanosti hrvatske mladeži (2012.), Nagrade Porin za životno djelo (2013.) te Povelje Zagrebačke filharmonije za iznimna dostignuća i izvrsnost (2015.). Dobitnik je i zlatne medalje Varaždinske biskupije.
Odlikovan je odličjem Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1995.), Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića (1997.) i Redom Hrvatskog pletera (1998.). Počasni je građanin grada Križevaca.