Krešimir Batinić član prosudbenog povjerenstva Musica Nota

mo Krešimir Batinić

Rođen u Osijeku 2. travnja 1983. godine gdje završava svoje osnovno i srednjoškolsko obrazovanje (Prirodoslovno – matematička gimnazija, Osijek i Glazbena škola „Franjo Kuhač“, teorijski smijer).

U Lovranu 2002. godine upisuje studij dirigiranja na Visokoj školi za glazbenu umjetnost „Ino Mirković“ u klasi maestra Miroslava Homena, a u siječnju 2005. godine studij nastavlja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi maestra Vjekoslava Šuteja.

2006. godine ostvaruje svoju prvu profesionalnu suradnju s Gradskim kazalištem Trešnja na Disneyevom mjuziklu „Ljepotica i zvijer“ s kojim u studenom iste godine debitira, a u siječnju 2007. godine odrađuje svoj diplomski nastup. S kazalištem Trešnja surađuje i danas kao glazbeni suradnik.
Od svibnja 2007. postaje stalni suradnik Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ gdje je danas stalno zaposlen kao korepetitor i dirigent predstava. U tom razdoblju postavio je i dirigirao predstavama :

Jacques Offenbach: Lijepa Helena,

Jim Jacobs i Warren Casey: Briljantin,

Milan Grgić / Alfi Kabiljo: Jalta, Jalta,

Marko Juraga: Tuđe pjesme moji snovi,

Elton John / Tim Rice: Aida,

Jakov Gotovac: Đerdan,

Vid Balog / Krešimir Batinić: Operetni express 2013,

Joe Masteroff / Fred Ebb / John Kander: Cabaret,

Eric Idle / John Du Prez / Eric Idle: Spamalot Montyja Pythona i

Ivo Tijardović: Spli’ski akvarel.

Sa Zagrebačkom filharmonijom kontinuirano surađuje. Osobito je uspješna suradnja na projektu Filmskog ciklusa gdje dirigira izvedbama njemih filmova – Sergej Ejzenštejn: Krstarica Potemkin, Charlie Chaplin: The Kid,The Circus, The Idle Class i A Dog’s Life, Buster Keaton: The General. U travnju 2014. dirigira koncertima (domaći autori Od Lisinskog do Olivera) u tjednu za Hrvatsku glazbenu mladež, a u travnju 2015. dirigira koncertima Od operete do rock opere 100% hrvatsko.

S ansamlom Cantus u lipnju 2014. dirigira „Putovanje filmskom glazbom“, a s Acoustic Project ansamblom 2015. godine „Melodije velikog ekrana“ u sklopu manifestacije Noć hrvatskog filma i novih medija.

Od akademske godine 2015./2016. radi kao asistent na Umjetničkoj Akademiji u Osijeku.

U veljači 2016. godine dirigira svjetskom praizvedbom simfoniete „Luminosity“ skladatelja i pijanista Maleka Jandalija sa Zagrebačkom filharmonijom u Carnegie Hallu u New Yorku.