Davor Bobić član prosudbenog povjerenstva Musica Nota

red.prof.art. Davor Bobić

Osnovnu i srednju glazbenu školu, te gimnaziju završio u rodnom Varaždinu.

Diplomirao kompoziciju, glazbenu teoriju, te klasičnu harmoniku na poznatom Državnom konzervatoriju ”P.I. Čajkovski” u Kijevu.

Veliku zaslugu u Bobićevu glazbenom obrazovanju imaju njegovi učitelji. Još u osnovnoj glazbenoj školi to su nastavnice harmonike Avar Marija te Nevenka Lukman . Ključnu ulogu ipak određuje profesor Slavko Magdić zahvaljujući kojem upisuje studij u Kijevu. Klasičnu harmoniku studira u klasi uglednog profesora Ivana Adamoviča Jaškejeviča dok orkestraciju i kompoziciju pohađa kod Genadija Ivanoviča Ljašenka. Instrumentaciju uči kod izvjesnog ukrajinskog skladatelja Jevgenija Fjodoroviča Stankoviča. Klavir je učio kod Tamare Ivanovne Lobačove a dirigiranje kod Valentina Maljceva.
Nakon povratka u domovinu na Glazbenoj školi u Varaždinu otvara jedinstvenu klasu kompozicije za osnovno i srednješkolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Danas ovu jedinstvenu klasu vodi u okviru programa Cjeloživotnog učenja na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.
1979. godine još kao jedanaestogodišnji dječak nastupio je kao član dječjeg zbora u izvedbi Bachove ”Muke po Mateju” na Baroknim večerima što ostavlja trajni pečat u njegovoj stvaralačkoj evokaciji koncentriranoj na pisanju velikh oratorijskih ostvarenja.

Djela mu izvode vodeći hrvatski i inozemni glazbenici,ansambli i orkestri. Redovito je prisutan izvedbama svojih djela na svim uglednim festivalima u državi.
Opus Davora Bobića pisan za klasičnu harmoniku nastao u periodu unatrag posljednjih petnaest godina smatra se nezaobilaznim doprinosom obogaćenju hrvatske i europske literature pisane za dani instrument.
Njegov bogat stvaralački opus sastavni je dio gradiva na uglednim učilištima u Londonu, Helsinkiju, Kijevu, Minsku, Zagrebu, Osijeku a djela mu se izvode širom svijeta.
Napisao više od 200 djela u rasponu od glasovirske minijature do velikih vokalno simfonijskih ostvarenja.
Oratorijem”Kralj Tomislav” skreće pozornost kulturne javnosti na svoj rad, a izvedba ”Vukovarskog requiema” 2004.godine proglašena je jednim od glazbenih događaja te godine.
S ansamblom Lado i koreografom Dinkom Bogdanićem postavio balet s pjevanjem”Veronika Desinićka” kao svojevrsnu zaokruženu cjelinu ”Nacionalne trilogije” s kojim postiže izniman uspjeh.
Oratorij ”Izaija” bio je jedan je od središnjih kulturnih projekata u 2009. godini u okviru obilježavanja Pečuha kao kulturne prijestolnice Europe a Kantata ”Jerihon” proglašena je glazbenim događajem godine u gradu Osijeku 2012.godine.
Na natječajima za zborsku kompoziciju redovito osvaja najviše nagrade.
Član je Hrvatskog društva skladatelja od 1994. godine.

NAGRADE I PRIZNANJA :

1993. Godine dobitnik je Nagrade Ministarstva obrazovanja Ukrajine kao jedan od najboljih inozemnih studenata u akademskoj
godini 1992/93.
1996. godine dobitnik je nagrade ”Ivo Vuljević” za najuspješnijeg mladog hrvatskog glazbenog umjetnika , kao jedinog skladatelja dosad.
1997. godine dobitnik je o
dlikovanja Reda hrvatskog pletera
1998. godine dobitnik je prestižne nagrade ”Stjepan Šulek” za najbolje orkestralno ostvarenje mladog hrvatskog autora.
1998. godine dobitnikom je Nagrade Varaždinske županije za iznimne dosege u kulturi.
1999. godine odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.
2006. i 2007. godine dobitnik je i nagrada Ministarstva kulture RH na natječajima za poticanje hrvatskog glazbenog stvaralaštva.
2008. godine postaje dobitnikom uglednenagrade Hrvatskog društva skladatelja ”Boris Papandopulo” za najbolje skladateljsko djelo u Hrvatskoj.
2010. godine dobitnik je ugledne nagrade “Marul” na jubilarnim 20-im “Marulićevim danima” za najbolju skladanu scensku glazbu.
2014. godine za osobite zasluge u kulturi i umjetnosti dobitnikom je nagrade ”Pečat grada Osijeka”
2015. godine postaje dobitnikom nagrade za najbolju scensku glazbu u lutkarskim predstavama na jubilarnom 25. SLUK-u /Susret lutkarskih kazališta Hrvatske/
2016. godine dobitnik Plakete ”Emil Cossetto” za izniman te osobit doprinos stvaralaštvu u području hrvatske vokalne glazbe

OBNAŠANJA DUŽNOSTI:

1999. godine nakon smrti akademka Jurice Muraja imenovan je članom Festivalskog vijeća Varaždinskih baroknih večeri od strane ministra kulture RH te postaje stalnim članom ocjenjivačkog suda za dodjelu nagrada ”Lukačić” i ”Murai”.

Od 1999. do 2006. godine ravnatelj je javne ustanove u kulturi Koncertnog uredaVaraždin.

Od listopada 2006. obnaša funkciju ravnatelja uglednog nacionalnog festivala Varaždinske barokne večeri.

Od 2008.do 2012. bio je na dužnosti predsjednika Nadzornog odbora Hrvatskog društva skladatelja.

Od 2008.do 2012. godine bio je članom Područnog nacionalnog vijeća za umjetnost.

2012. godine biva jedan je od incijatora pokretanja glazbene sezone grada Osijeka pod nazivom Osječka muzejska glazbena srijeda. Trenutno obnaša dužnost umjetničkog voditelja navedenog ciklusa.

2015. godine imenovan je predsjednikom Kulturnog vijeća grada Varaždina.

AKADEMSKA PEDAGOŠKA AKTIVNOST:

2003. postaje docentom na Pedagoškoj akademiji u Osijeku.
2008. biva napredovan u zvanje izvanrednog profesora na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.
2014. postaje redovnim profesorom Umjetničke akademije u Osijeku.
Od 2005.do 2008. godine voditeljem je Odsjeka za Glazbenu umjetnost na Umjetničkoj akademiji u Osijeku a obnaša i dužnost voditelja Katedre za Glazbenu pedagogiju.
2009. godine biva imenovan prodekanom za znanost i umjetnost na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.
Od 2012. godine predaje na diplomskim i doktorskim studijima Odjela za kulturologiju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te postaje članom Izdavačkog odbora HAZU, ogranka Varaždin.
Na sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku trenutno obnaša dužnosti člana Sveučilišnog vijeća te člana Povjerenstva Doktorske škole zaduženog za umjetnost.
Predsjednikom je povjerenstva za stjecanja doktorata iz umjetničkog područja na Sveučilištvu J.J.Strossmayera u Osijeku.

POPIS DJELA:

Orkestralna
Zagorske slike, suita za simfonijski puhački orkestar (1997.)
Varaždin 1776, poema za simfonijski orkestar (1998.)
Poštarska koračnica za puhački orkestar (2000.)
Uvertira za puhački orkestar (2005.)
Varaždinski sjajni valcer (2015.)
Vokalno-instrumentalna
Kralj Tomislav, oratorij za soliste, recitatora, zbor i simfonijski orkestar, libreto Boro Pavlović (1992./1993.)
Četiri hrvatske pjesme uz adventsko vrijeme za sopran i orkestar (1992./1993.)
Koračnica VII. Gardijske brigade HV za muški zbor i puhački orkestar, stihovi Tihomir Rožmarić (1996.)
Četiri hrvatske božićne pjesme za zbor i orkestar (2000.)
Međimurske legende za sopran i orkestar na stihove međimurskih narodnih pjesama / pjesme iz ostavštine Florijana Andrašeca (2000.)
Vukovarski requiem za alt, tenor, recitatora, ženske narodne glasove, zbor i simfonijski orkestar, stihovi Ernest Fišer (2001.)
Izaija, oratorij za sole, dječji, djevojački, mješoviti zbor i orkestar (2007/08)
Jerihon, kantata za sole, naratora, djevojački zbor, mješoviti zbor i simfonijski puhački orkestar (2011.)

Balet
Veronika Desinićka, folk balet s pjevanjem (prema hrvatskoj narodnoj legendi)

Koncertantna
Koncert za rog, gudače i zvona (1998.)
Eshaton, koncert za bayan i orkestar (2002.)
Gideon, komorna simfonija za violončelo i orkestar (2011/12.)

Gudački orkestar
Divertimento za gudače (1996.)
Valse Garestiensis za gudače (1998.)
Koncert za trombon i gudački orkestar (2000 g.)
Sinfonietta za 15 gudača (2005.)
Koncert za trublju i gudače (2008.)
Osorska impresija za sopran, gudače, dvije oboe i dva roga (2009.)
Koncert za čembalo i gudače (2010.)
Jephta za glas i gudače (2010.)
Koncert za obou i gudače (2011.)
Concertinato za kontrabas i gudače (2013.)
Tango Concertante za bayan i gudače (2014.)
Fantazija sentimente za saksofon i gudače (2015.)
Tango Concertante za gudački orkestar (2015.)
Koncert za flautu i gudače (2015.)
Koraci kroz Yad Vashem za violinu i gudače (2016.)
Koncert za vibrafon, timpane i gudače (2016.)
Tamburaški orkestar
Folk capriccio za tamburaški orkestar (2000.)
Folk capriccio br. 2 za tamburaški orkestar (2000.)
La valse za tamburaše ( 2002.)
Folk capriccio br. 3. za tamburaški orkestar (2003.)
Divertimento za trublju i tambure (2003.)
Narodna fantazija za tamburaški orkestar ( 2005.)
Concertinato za kontrabas i tamburaški orkestar (2009.)
Ritmico Slavonico – Scherzo za tambure i udaraljke (2011.)
Tamburaški ostinatti (2012.)
Vinska simfonija Enjingi za tamburašku filharmoniju (2013)
Molto Baranja za tamburaški orkestar (2016.)
Komorna
Tri skladbe za fagot i glasovir (1990.)
Diptih za obou i glasovir (1990.)
Koncertne varijacije in D za flautu i glasovir (1991.)
Sonatina za trublju i glasovir (1991.)
Sonata za violinu i glasovir (1993.)
Choral za brass kvintet (1993.)
Andantino za obou i glasovir (1994.)
Koncertni diptih za klarinet i glasovir (1995.)
Mali triptih za tubu i glasovir (1995.)
Karakteristična suita za flautu i glasovir (1995.)
Mali varaždinski trio za violinu, violončelo i glasovir (1996.)
Poema concertante za violinu i glasovir (1996.)
Simfonijska etida za rog i glasovir (1996.)
Elegija concertante za violončelo i glasovir (1996.)
Simfonijska etida za trublju i glasovir (1997.)
Koncertni triptih za trombon i glasovir (1997.)
Varaždinska siciliana za tubu / trombon i glasovir (1997.)
Capriccio za tubu i glasovir (1997.)
Scherzino za trublju i glasovir (1997.)
Adventski noccturno za obou i glasovir (1997.)
Mali diptih za saksofon i glasovir (1997.)
Mala fantazija concertante za violončelo i glasovir (1998.)
Drevne zagorske fanfare za kvartet trombona (1998.)
Intrada i capriccio za violončelo i glasovir (1998.)
Folk diptih za fagot i glasovir (1998.)
Prolaznosti, etida concertante za saksofon i glasovir (1999.)
Pepeljuha – Zavaljuha, Međimurski ples, Povratak -capriccio, Balada in B, Narodna legenda, Sat-balerina, ciklus za violinu i glasovir (1999.)
Intrada i capriccio za kvartet klarineta/saksofona (2000.)
Z O E psalam za sekstet gudača (2002.)
Divertimento za trublju i glasovir/tamburaški orkestar (2003.)
Uskrsnuće za dvoje orgulje (2004.)
Sumphoneo za glasovirski kvintet (2004.)
Intrada i capriccio za flautu i harfu (2006.)
Kroatina za kvartet tuba (2006.)
Concertino za 8 glazbenika (2007.)
Koncertantni ostinatti za komorni ansambl (2009.)
Glas Jeremije za klavirski trio (2009.)
Concertinato za kontrabas i glasovir (2010.)
Bubot, Concertino za četiri djevojčice (2010.)
”Padoveciana” za gudački kvartet (2010.)
Capriccio galante za fagot i glasovir (2011.)
Concertinato za violu i glasovir (2011.)
Quassi Valse za fagot i glasovir (2011.)
Concertinato za violončelo i bayan (2012.)
”Obed Edom” za saksofon i glasovir (2012.)
” Midraš” za obou i glasovir (2012.)
Concertinato za bayan i gudački kvartet (2013.)
Tango Concertante za gudački kvartet (2013.)
Mezuzah za klarinet i glasovir (2013.)
Menora za klarinet, violinu, violončelo i glasovir (2013.)
Tango concertante za bayan i gudački kvartet (2014.)
Libera me za violinu i orgulje (2014.)
Suite Authentique za fagot i gudački kvartet (2014.)
Tocattissima za trombon i glasovir (2014.)
Scherzino concertante za trombon i glasovir (2015.)
Scherzino concertante za rog i glasovir (2015.)
Male varijacije na rusku temu za rog i glasovir (2015.)
Male varijacije na rusku temu za trombon i glasovir (2015.)

Solo instrument
Dječja suita br.1 za koncertnu harmoniku (1986.)
Poema za koncertnu harmoniku (1987.)
Hommage Skrjabinu, preludij za glasovir (1989.)
Sonatina za glasovir (1989.)
Sonata br.1 za koncertnu harmoniku (1989.)
Dječja suita br.2, Koncertna, za koncertnu harmoniku (1990.)
Dječja suita br.3, Varaždinska, za koncertnu harmoniku (1990.)
Koncertne varijacije za glasovir (1991.)
Suita br.1 za koncertnu harmoniku (1991.)
Apokalipsa, suita br. 2 za koncertnu harmoniku (1991.)
Sonata br. 2 za koncertnu harmoniku (1993.)
Karneval, suita za glasovir (1993.)
Suita br. 3, Kijevska, za koncertnu harmoniku (1993.)
Liturgijska suita br. 4 za koncertnu harmoniku (1996.)
Toccata za glasovir (1996.)
Elegija concertante za harfu (1998.)
Scherzo – Burlesca za glasovir (1998.)
A la Falla za glasovir (1999.)
Klanjat će se Tebi Gospodine svi narodi Zemlje, fantazija za orgulje (2000.)
Capriccio za flautu solo (2000.)
Toccatina za glasovir (2000.)
Maranatha (Drugi Isusov dolazak), capriccio za violončelo solo (2000.)
Neispričana priča za glasovir (2002.)
Vergl valcer za glasovir (2003.)
Yamaha toccata za glasovir (2003.)
Zvjezdano nebo, dječji album za glasovir (2003.)
Dječja suita br. 4 za bayan ( 2004.)
Capriccio za gitaru solo (2008)
5.Pokladnih etida za glasovir solo (2015.)
5. Međimurskih etida za violinu (2016.)
Solo pjesme
Čujem, čujem i tugujem, romansa za sopran i glasovir (1989.)
Tri tragične pjesme za mezzosopran i glasovir, stihovi narodnih pjesama iz Međimurja (1990.)
Četiri pjesme za mezzosopran i glasovir, stihovi narodnih pjesama iz Međimurja (1991.)
Zbogom Rusijo, pjesma za mezzosopran i glasovir, stihovi Mihail J. Ljermontov (1991.)
Ave Maria za sopran, trublju i glasovir (1993.)
Bojnikova udovica za dramatski sopran i glasovir, stihovi Tihomir Rožmarić (1996.)
Varaždinske senje za mezzosoran i glasovir, stihovi Ernest Fišer (1999.)
”Primi me” za sopran, klarinet i glasovir (2009.)
“Cerkvica na bregu”/stihovi R.Mubrin/ za mezzosopran i glasovir (2012.)

Scenska glazba
Videl sam Jezuša za sopran, dječji glas, dječji zbor i komorni orkestar, suita iz lutkarsko-glazbenog igrokaza autorice Vesne Kosec – Torjanac, redatelj Dubravko Torjanac,HNK u Varaždinu (1994.)
Mali princ, četiri songa za glas, flautu, Orffov instrumentarij i glasovir, redatelj D. Torjanac,HNK u Varaždinu (1995.)
Zima zimom zebe, dječja predstava, redatelj D. Torjanac (1996.)
Regoč, redatelj D. Torjanac,HNK u Varaždinu (1997.)
Hrvatski bog Mars, Miroslav Krleža, redatelj Ozren Prohić,HNK u Varaždinu (2000.)
Kralj karnevala, Josef Topola, redateljica Ksenija Krčar, HNK u Varaždinu (2000.)
Bijeli jelen, Vladimir Nazor, redatelj D. Torjanac, HNK u Varaždinu (2002.)
Romanca o tri ljubavi, Antun Šoljan, redatelj Borna Baletić, HNK u Varaždinu (2002.)
C. N. R., Hans Christian Anderssen, redatelj D. Torjanac,HNK u Varaždinu (2004.)
Kralj Edip, Sofoklo, redatelj O. Prohić,HNK u Varaždinu (2004.)
Heraklo – Alkestida, Euripid, redatelj O. Prohić ,HNK u Zagrebu (2004.)
Maca Papučarica, dječja predstava, redatelj D. Torjanac, HNK u Varaždinu (2006.)
Orestija, Eshil, redatelj O. Prohić, Dubrovačke ljetne igre (2006.)
Majstor i Margarita, Mihail Bulgakov, redatelj O. Prohić, Dramsko kazalište Gavella (2006.)
Dundo Maroje, Marin Držić, redatelj O. Prohić, HNK u Zagrebu (2007.)
Von Lamot od Mača, M. Bulgakov, redatelj Želimir Mesarić, HNK u Varaždinu (2007.)
Kraljevo, M.Krleža, redatelj Ozren Prohić, HNK u Zagrebu (2009.)
Breza, prema motivu Slavka Kolara, Borivoj Radaković, redatelj Želimir Mesarić, HNK u Varaždinu (2010.)
W.Shakespeare: Romeo i Giulietta , Redatelj: Dubravko Torjanac
Dječje kazalište Branimira Mihaljevića, Osijek i HNK u Varaždinu (2014.)
Filmska glazba
Čarobna kutija , produkcija Luminis film studio (2009.)
Dokumentarni filmovi Helene Sablić Tomić
Produkcija Oksimorion i Digital film
Irena Vrkljan –Samo albumi, knjige i plehnata kutija (2009.)
Bogdan Mesinger –Traganje za obiteljskim vrijednostima (2014.)
Jasna Melvinger – Dok se budem dvoumila (2015.)
Igor Mandić- Nježno srce i sloboda lajanja (2016.)

Zborska (a capella / uz instrumentalnu pratnju)
Narodna elegija za djevojački zbor a capella, stihovi Tihomir Rožmarić (1995.)
Gospodine, smiluj se za mješoviti zbor a capella (1996.)
Krik (prema slici Eduarda Muncha) za djevojački zbor s glasovirom i udaraljkama, stihovi T. Rožmarić (1996.)
Svečari za dječji troglasni zbor i glasovir, stihovi T. Rožmarić (1997.)
Varaždinska zvona za troglasni dječji zbor i glasovir, stihovi T. Rožmarić (1997.)
Priča iz Dravske šume za dječji zbor i glasovir, stihovi Denis Peričić (1998.)
Uskrsno svjetlo za mješoviti zbor a capella, stihovi I. Šaško (1999.)
Vilin san za obou, glasovir, Orffov instrumentarij i dječji zbor, stihovi I. B. Mažuranić / V. K. Torjanac (1999.)
Lipa divojka za mješoviti zbor a capella (2000.)
Međimurski triptih za zbor i udaraljke (2001.)
Šumska uspavanka za flautu, trublju, dječji zbor i glasovir, stihovi litvanske narodne pjesme (2001.)
Budilica za dječji zbor, Orffov instrumentarij i glasovir, stihovi Lidija Bobić (2002.)
Dedi, Dedi, Dedi… za dječji zbor i glasovir, stihovi Ljudevit Krajačić (2002.)
Dodolina pjesma za mješoviti zbor a capella, narodni stihovi (2002.)
Zeleni Jure za mješoviti zbor a capella, narodni stihovi (2003.)
Tri dječja zbora uz pratnju glasovira: Tri vrganja, Dvije tikve, stihovi Stanislav Femenić, Bijeli jelen, stihovi Vladimir Nazor (2003.)
Izraelski triptih za zbor i udaraljke (2004.)
Košuta-djevojka za djevojački zbor a capella (2006.)
Ah, ta djeca i Zaspao vjetar za dječji zbor i glasovir, stihovi S. Femenić (2006.)
Opa, cupa tanana i Balada o ljubavi za mješoviti zbor a capella, narodni stihovi (2006.)
Protuletje za zbor a capella (2007.)
Kauboj mjesec za dječji zbor i glasovir, stihovi S. Femenić (2007.)
Stopriki za mješoviti zbor a capella, stihovi I. Bek(2007.)
Maslačak šalje djecu u svijet za troglasni dječji zbor a capella, stihovi S. Femenić (2007.)
Zvjezdari za dječački zbor, puhački kvintet i udaraljke (2007.)
Glasovi Jeruzalema za zbor i gudački sekstet (2008.)
”Marica je preštimana” za mjesoviti zbor a cappella (2009.)
“Elem Belem Bumbarija” za zbor i udaraljke (2011.)
Slavonica za zbor a cappella (2013.)
Diridika za zbor a cappella (2016.)
Obrade
Koračnica II. Gardijske brigade HV-a, obrada i aranžman (1996.)
Koračnica Hrvatskog sokola, obrada za brass kvintet (1998.)