Festival adventskih i božičnih pjesama u Zagrebu, 1-28. prosinca 2018. godine

PRIJAVNICA

PROGRAM

1

2

Ime i prezime skladatelja/autora stihova/autora obrade

Naslov skladbe

Točno trajanje

3

Ime i prezime skladatelja/autora stihova/autora obrade

Naslov skladbe

Točno trajanje

4

Ime i prezime skladatelja/autora stihova/autora obrade

Naslov skladbe

Točno trajanje

5

Ime i prezime skladatelja/autora stihova/autora obrade

Naslov skladbe

Točno trajanje

6

Ime i prezime skladatelja/autora stihova/autora obrade

Naslov skladbe

Točno trajanje

7

Ime i prezime skladatelja/autora stihova/autora obrade

Naslov skladbe

Točno trajanje

8

Ime i prezime skladatelja/autora stihova/autora obrade

Naslov skladbe

Točno trajanje

9

Ime i prezime skladatelja/autora stihova/autora obrade

Naslov skladbe

Točno trajanje

10

Ime i prezime skladatelja/autora stihova/autora obrade

Naslov skladbe

Točno trajanje

* u slučaju izvorne pučke glazbe navesti lokalitet napjeva
** po potrebi, navesti ime vokalnih ili instrumentalnih solista, te instrument koji sviraju